شرکت: کیلومتر 17 آزاد راه تهران - پردیس، فاز 1؛ خ فروردین شمالی، شرکت عمران شهر جدید پردیس، تلفن: 02176275500
  کارگزاری مسکن مهر و نهضت ملی: کیلومتر 17 آزاد راه تهران پردیس، فاز 1، خیابان فروردین شمالی، تلفن: 02174594
سامانه ثبت نام
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدبد
فناوری اطلاعات رادنت
بانک مسکن
شرکت عمران شهر جدید پردیس
وزارت راه و شهرسازی